dilluns, 10 de novembre de 2014

Els efectes de la dansa en els adolescentsA l’anterior entrada del nostre bloc vam parlar dels beneficis aportava la dansa en els nens/es  a partir de 3 any. Aquest mes parlarem d’aquests beneficis en el món adolescent.
Actualment existeixen moltes variants de la dansa que es poden implementar fàcilment en l’educació dels adolescents, a part del ballet clàssic han anat apareixent disciplines com el hip-hop, el modern-jazz, els balls de saló, la dansa contemporània, el rap, el funky, i així podríem anar ampliant aquesta llista.
En l’etapa de l’adolescència els joves es troben en una etapa de grans transformacions a tots els nivells: físic, psicològic, social i  emocional, que fan que estiguin en cerca continua per trobar el seu lloc, la seva pròpia personalitat, el seu camí.  La prioritat dels adolescents és trobar un equilibri, seguretat en ells mateixos,  alliberar-se de complexes, etc.
En aquest sentit, la disciplina de la dansa pot influir per a fer desaparèixer aquest estrès, les ansietats, el cansament i/o altres símptomes típics dels adolescents com són la baixa autoestima o la socialització.
Una de les conclusions que s’extreuen de diferents estudis que relacionen la pràctica de la dansa amb els adolescents, és que la dansa pot inculcar un nivell de compromís més gran i influir de forma positiva en els participants, això contribueix al manteniment d’altres hàbits més saludables  i fer que tinguin un estil de vida més sà.  Alguns exemples són millorar l’àmbit motor de l’adolescent (ha patit o està patint un fort creixement físic); millora en la percepció de l’esquema corporal; millora de la coordinació neuromuscular; desenvolupament del sentit espacial; desenvolupament del ritme; millores en la qualitat física; millora del control postural; beneficis en l’àmbit socioafectiu;  millora en el coneixement i acceptació del propi cos; millora en el procés de comunicació (llenguatge no verbal); canalització i alliberació de tensions; desenvolupament del sentit estètic i creatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada